27812_630_350

دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

با افتخار از همکاران گرامی دعوت می شود از غرفه طب و صنعت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اصفهان بازدید نمایند.

سفارشاتی که داخل غرفه ثبت گردد از تخفیف ویژه ای برخوردار خواهد بود.

ساعت بازدید 3 بعد از ظهر الی 9 شب

محل دائمی نمایشگاهای بین المللی اصفهان سالن میرداماد ، غرفه شماره 202