یک از اهداف شرکت طب و صنعت احداث فروشگاههای اختصاصی وسایل ارتوپدی در سراسر کشور می باشد.

بدنبال موفقیت فروشگاه سیدخندان ، دو فروشگاه جدید در تهران ، یکی در منطقه نارمک و دیگری در تهران پارس افتتاح شد.

این فروشگاهها به منظور هرچه دردسترس بودن محصولات طب و صنعت احداث گردیده است

index .شرکت طب و صنعت از عزیزانی که مایل به راه اندازی چنین فروشگاههایی در سراسر کشور هستند دعوت به همکاری می نماید.