تولید دو نوع محصول جدید برای اولین بار در ایران

کفی طبی مدیال وج با قوس طولی برای زانو های ضربدری    توضیحات کامل محصول

کفی لترال وج با قوس طولی برای زانو های پرانتزی             توضیحات کامل محصول

از سایز 28 الی 47

طب و صنعت پیشرو در تولید تخصصی وسایل ارتوپدی