زانوبند بلند طب و صنعت از پارچه نئوپرن ضد حساسیت و در یک سایز تولید شده است و قابل استفاده برای تمامی افراد در هر دو پای چپ و راست می‌باشد.

موارد استفاده:

جلوگیری از آسیب لیگامان‌ها و مفصل زانو

ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌های زانو

جبران ضعف لیگامانی

کاهش فشار وارد بر روی استخوان کشکک

حفظ و نگهداری استخوان کشکک در محل صحیح آناتومیک و جلوگیری از جابجایی آن

پیشگیری از پیشرفت برخی صدمات مربوط به لیگامان‌ها، عضلات و تاندون‌ها

قیمت برای مصرف کننده: 65 هزار تومان