قوزک‌بند تک سایز طب و صنعت از پارچه نئوپرن ضد حساسیت تولید می‌شود و قابل استفاده برای تمامی افراد می‌باشد.

موارد استفاده:

ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا

صدمات ورزشی

بیماری‌های مفصل مچ پا

صدمات استخوان پس از اتمام دوره گچ گیری

قیمت برای مصرف کننده: 38 هزار تومان