مچ‌بند ورزشی تک سایز نئوپرن طب و صنعت از استخوان‌های مچ دست هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی و کارهای سنگین روزمره محافظت می‌کند.

قیمت برای مصرف کننده: 15 هزار تومان