ثابت کردن مچ دست در وضعیت خنثی همراه با بی حرکتی انگشت شست از جمله موارد کاربرد مچ بند آتل دار همراه با آتل شست نئوپرن طب و صنعت است که فقط در یک سایز تولید می‌شود و قابل استفاده برای تمامی افراد در هر دو دست می‌باشد.

موارد استفاده:

سندروم تونل کارپال

کیست گانگلیون

بیماری کین باخ

در رفتگی و شکستگی‌های استخوان مچ دست

محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری

جلوگیری از انحراف مچ دست در افراد مبتلا به روماتوئید آرتریت

دکرون یا التهای تاندون انگشت شست