نوع جنستوضیحسایزکد کالاقیمت
BDبدون کف زیر زانو ( بلند )S / M / L71200400.000 ریال
BFبدون کف بالای زانوS / M / L71300500.000 ریال
BGبدون کف بالای رانS / M / L71400550.000 ریال
ADبا کف زیر زانوS / M / L71500450.000 ریال
AFبا کف بالای زانوS / M / L71600500.000 ریال
AGبا کف بالای رانS / M / L71700550.000 ریال