نوع جنستوضیحسایزکد کالاقیمت
DFبدون کف زیر زانو ( کوتاه ) M / L70100200.000 ریال
BDبدون کف زیر زانو ( بلند ) M / L70200250.000 ریال
BFبدون کف بالای زانوM / L70300250.000 ریال
BGبدون کف بالای ران M / L70400270.000 ریال
ADبا کف زیر زانو M / L70500 250.000 ریال
AFبا کف بالای زانوM / L70600270.000 ریال
AGبا کف بالای ران M / L70700270.000 ریال
ABبا کف تا ساق M / L70800250.000 ریال

دردهای ناشی از واریس سیاهرگ های اندام تحتانی، خستگی و درد ناشی از ایستادن های طولانی و یا آویزان بودن پاها به مدت زیاد در طول روز
از بین رفتن و یا کاهش دردهای ناشی از تجمع خون سیاهرگی در پاهای خانم های باردار
رفع اختلال در عملکرد غدد لنفاوی به منظور برگشت بهتر مایع لنف
بهبود گردش خون و کاهش تورم پس از باز کردن گچ در شکستگی ها
ایجاد گرمای موضعی در بخش های مختلف پا
کاهش تورم
جلوگیری از لخته شدن خون در بیمارانی که به مدت طولانی بستری می شوند.