خانه وسایل مربوط به اندام فوقانی و مچ بند آویز دست شانه ای دوطرف باز
1
2
سایز بندی

S, M, L

180,000 ریال

آویز دست شانه ای دوطرف باز

بدون ایجاد فشار روی گردن

 

صاف