خانه وسایل مربوط به پا و مچ پا بانداژ هالوکس والگوس
بانداژهالوکس-والوکس
سایز بندی

S, L

170,000 ریال

شناسه محصول: 10200 دسته:

بانداژ هالوکس والگوس

محتوی این بسته شامل دو قطعه می باشد که با به کارگیری صحیح و تجویز به موقع آن می توان در برابر بیماری هالوکس والگوس به نتیجه مطلوب دست یافت.
1 – بانداژ مخصوص شب: این وسیله باید مطابق شکل فقط هنگام خواب روی پا بسته شود. باید توجه داشت که هنگام استفاده از بانداژ مخصوص شب از ایستادن و راه رفتن اکیداً خودداری نمود.
2 – لا انگشتی: این قطعه را هنگام فعالیت های روزمره بین شست و انگشت دوم قرار دهید.

نکته

با تجویز و تحت نظر پزشک استفاده شود.
آتل آلومینیومی داخل وسیله ،  فرم پذیر بوده و برای راحتی بیشتر می توان  شکل آن را با دست تغییر داد.
کفش پاشنه بلند و پنجه باریک در پیشرفت بیماری موثر است، از پوشیدن اینگونه کفش ها خودداری نمایید.
استفاده از کفی طبی  جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری توصیه می شود.

صاف