تنها فروشگاه اینترنتی رسمی طب و صنعت، وبسایت سانی گل میباشد

blog

بازدید از غرفه طب و صنعت در پارنزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی،دندانپزشکی، شیمیایی و صنای

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه طب و صنعت در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی،آزمایشگاهی

دندانپزشکی،شیمیایی و صنایع دارویی اصفهان دعوت نماییم.