خانه وسایل مربوط به اندام فوقانی و مچ بند مچ بند کشی با کش دوبل (یک جفت)
2
1
سایز بندی

تک سایز

80,000 ریال

مچ بند کشی با کش دوبل (یک جفت)

ضـد حسـاسـیت، قابـل شستشـو و بـادوام

موارد استفاده

حمایت از استخوان های مچ دست هنگام انجام کارهای سنگین و فعالیت های ورزشی

در انبار موجود نمی باشد