تنها فروشگاه اینترنتی رسمی طب و صنعت، وبسایت سانی گل میباشد

department

ابداکشن بریس شانه

کد محصول:37200

department

مچ بند آتل دار

کد محصول:31400

department

مچ بند کشی دولایه

کد محصول:34300

department

اُرتوز شست نئوپرن

کد محصول:33100

department

آتل انگشت دست و پا

کد محصول:30200

department

اسپیلنت انگشت

کد محصول:30400

department

ملت فینگر اسپلینت

کد محصول:30500

figure

فرم نظرسنجی مشتریان

مصرف کننده گرامی در صورتی که یکی از محصولات طب و صنعت را استفاده کرده اید
نظرات خود را در مورد آن ارائه فرمایید

موارد استفاده مـــــحـــصـــولــات
دور نگهداشتن بازو از بدن در زاویه دلخواه ابداکشن بریس شانه
خشکی مفصل و دردهای مفصل شانه شانه بند یکطرفه (نئوپرن)
ثابت سازی شانه و بازو ثابت کننده شانه و بازو آویز دست کیسه ای آویز دست شانه (دو طرف باز)
شکستگی استخوان های ساعد و بازو آتل اورژانسی ساعد و بازو
درمان التهاب کندیل های آرنج تنیس البوساپورت نئوپرن (همراه با پد فشاری)
درد و تورم برجستگی پشت آرنج آرنج بند نئوپرن تک سایز آرنج بند نئوپرن (با پد سه لایه)
سندروم تونل کارپال (CTS) مچ بند آتل دار تک سایز (نئوپرن) مچ بند آتل دار (نئوپرن) مچ بند آتل دار (پارچه سه بعدی) مچ بند آتل دار
ثابت سازی مچ و انگشتان دست اسپلینت کوک آپ بلند آتل اورژانسی مچ دست
التهاب تاندون شست اُرتوز شست (نئوپرن) اُرتوز شست تک سایز
التهاب تاندون شست همراه با سندروم تونل کارپال مچ بند آتل دار تک سایز با آتل شست مچ بند آتل دار با آتل شست
حمایت از استخوان های مچ دست مچ بند ورزشی تک سایز مچ بند قابل تنظیم (نئوپرن) مچ بند کشی با کش دوبل مچ بند کشی دولایه
گرم نگه داشتن مچ دست مچ بند ورزشی تک سایز مچ بند قابل تنظیم (نئوپرن) مچ بند انگشت دار آکریل پشم مچ بند کشی دولایه مچ بند انگشت دار ژاکارد
ثابت سازی انگشتان دست در زاویه مناسب آتل آماده انگشت آتل آلمینیومی انگشت آتل انگشت دست و پا اسپلینت انگشت
ثابت سازی بند آخر انگشت مَلِت فینگر اسپلینت