تنها فروشگاه اینترنتی رسمی طب و صنعت، وبسایت سانی گل میباشد

figure

فرم نظرسنجی مشتریان

مصرف کننده گرامی در صورتی که یکی از محصولات طب و صنعت را استفاده کرده اید
نظرات خود را در مورد آن ارائه فرمایید

موارد استفاده مـــــحـــصـــولــات
ثابت سازی و تنظیمِ مقدارِ زاویه باز و بسته شدن مفصل زانو پس از برخی جراحی‌ها
زانوبند توانبخشی
(با مفصل مدرج)
صدمات لیگامان‌های جانبی زانو زانوبند نئوپرن مفصل‌دار زانوبند مفصل‌دار کشی
صدمات، بیماری‌ها و آرتروز شدید زانو زانوبند نئوپرن چهارفنره زانوبند نئوپرن چهارفنره (قابل تنظیم) زانوبند تک سایز بلند نئوپرن زانوبند تک سایز کوتاه نئوپرن
صدمات، بیماری‌ها و آرتروز زانو
محافظت از زانو هنگام فعالیت‌های ورزشی
زانوبند نئوپرن ساده زانوبند نئوپرن قابل تنظیم زانوبند تک سایز بلند نئوپرن زانوبند تک سایز کوتاه نئوپرن
محافظت از مفصل زانو و استخوان کشکک زانوبند نئوپرن ورزشی پددار (تک سایز)
جلوگیری از باز و بسته شدن مفصل زانو پس از برخی جراحی‌ها ثابت کننده زانو تک سایز ثابت کننده زانو
درمان درد و التهاب تکمه استخوان تیبیا نوار مخصوص کشکک زانو
گرم نگه داشتن مفصل، عضلات و بافت‌های نرم اطراف زانو زانوبند کشی (قابل تنظیم) زانوبند کشی دیبا زانوبند کشی ژاکارد ‌زانوبند حوله‌ای