تنها فروشگاه اینترنتی رسمی طب و صنعت، وبسایت سانی گل میباشد

blog

محصولی جدید از طب و صنعت

عصایار

نگه داشتن عصا در حالت ایستاده بدون نیاز به تکیه گاه، جلوگیری از سُر خوردگی در سطوح لیز و حمام،ایجاد ثبات بیشتر برای تعادل فرد هنگام حرکت از جمله مزایای این وسیله می‎باشند.